Erkeği Kendine Aşık Etme Büyüsü

Hoşlandığınız bir erkeği kendinize aşık etmek istiyorsanız çok doğru yerdesiniz. Hocamız kendine has ruhani ilimleri kullanarak celbi muhabbet ve istediğiniz kişiyi size aşık etmek için çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar kaç günde olacağı bakım belli oluyor. Etkili denenmiş olan aşşık etme duaları kullanılmaktadır.

Sizde bir kimseye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu taşıyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Reklamlar

Aşk ve Mutluluk Duası

Bu ayeti celilerden birisi Taha suresindedir sevgi, muhabbet, aşk ve aile geçimsizlikleriyle alakalıdır. Bu ayeti kerimeler mümkünse ceylan derisi üzerine yazılması halinde daha etkili olacağı muhakkaktır. Fakat biz normal kağıda yazarak uyguladığımızda da etkisini müşade ettik. Sonra bu vefkin etrafına azimetler yazılır ve hazırlanmış olan bu tablo nar çubuğuna asılır ve güzel kokan bir buhur yakılarak nar çubuğunda asılı olan bu tablonun üzerine yirmi bir defa okunup nefes edilir. Sonra bu tablo güzelce katlayıp su geçirmeyecek şekilde muhafazaya alındıktan sonra yanında taşırsın. Keza kelimesinin olduğu yerde kimin adı eklendiyse, seni sevmiş ve sana bağlanmış olur. Huzurlu mutlu bir aşk içinde yaşarsın.

İstediğin kişiyi kendine çekmek suretiyle onunla hayırlı bir yuva kurmak istiyorsan yedi gün canlı ve canlıdan çıkan şeylerden yememek suretiyle perhiz yap. Sonra üç gün oruç tut. Üç günün bitiminde yine perhizle aslibent, hasliban, ak günlük buhurlarından azar azar tüttürerek duayı sabah iki yüz elli ve akşemleyin yine iki yüz elli defa okumaya devam et. Fakat ne ile meşgul olduğunu ve ne için çalıştığını kimseye bildirme. Yedi günün bitiminde muradın hasıl olur. Sevdiğine kavuşursun aşk ve mutluluk başlar.

En Tesirli Aşık Etme Duaları

Sevdiğin insanın sana aşık olmasını daha çok bağlanmasını isteyen kimse Cuma gecesi, gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı üçyüz defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanır.

Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Aşık olmasını istediğiniz kişi için kırk bir tane çay taşından her biri üzerine birer defa Yasini Şerif suresini okunup geceleri yakılır.

Sevdiğin kişinin ismini ve anne ismini ebcedi kebir ile hesapla, çıkan sayı kadar bu duayı oku.

Bu tılsım hem dil bağı ve hem de aşk tılsımıdır. Bu tılsımı taşıyan kişiye karşı halkın sili bağlı olduğu gibi niyetindeki kişide aşık olur.

Kırk bir adet kırmızı biber al. Her biberin içersinden 41 çekidek al ve her bir çekirdeğe bir ihlas suresi oku niyetini söyle ve yak. Aşk problemin kalmaz.

Sevdiğin kişinin sana çok sert davranıyor veya aşkına karşılık vermiyor seni sevmiyorsa özel hazırladığımız tılsımı size yazıp gönderiyoruz. Sana karşı kalbi yumuşuyor ve seni çok seviyor.

Denenmiş muhabbet ve sıcaklık tertiplerinden biriside aşağıdadır. Alttaki tılsımlar yazılır.Tavsiye edildiği şekilde uygulanırsa kısa zamanda dargınlar barışır, ayrılanlar birleşir, sevenler, aşk acısı çekenler birbirlerine kavuşurlar.

Çabucak Aşık Etme Duası

Sevdiğinizin size en çabuk şekilde aşık olması için veya ailede eşler arasında, sevgiliyi, muhabbeti, huzuru arttırmak için vereceğim ayet istifade edilen en kuvvetli ayetlerdendir. Bu niyetle Arabi ayın ilk perşembe yada ilk pazartesi günü, günün ilk saatlerinde yazılır ve bu yazı yağmur yada gün görmemiş kuyu suyu ile silinir ve dargın, geçimsiz olan ailelere içirilirse aralarındaki herşey düzelir sevgi ve bağ artar. Yine tekrar aşık olmasını istediğiniz kişiye içirilirse oda derhal aşık olur.

Diğer çabuk tesir eden formül ise sevdiğin kişinin seninle evlenmesi niyetine yapılır özel yapılan bu tılsım onun yıldızının eşref bir saatinde miskamber mürekkebi ile yazılarak onun yoluna gömmen yeterlidir.

Aşklarına karşılık bulamayan bir insana kendini sevdirmek istersen hatta o kimsenin sana karşı çok mütevazi ve sevecaen olmasını temin etmek amacıyla Perşembe günü oruç tutulur. Akşam olunca gecenin yarısı geçmesi beklenir ve gece yarısından sonra beyaz ve kullanılmamış bir bir ipek üzerine ‘Ya Rahmane külli şey-in ve Rahimenü” arapça yazılır ve aynı dua yazılan bu ipek üzerine 1500 defa okunarak aşık olmasını istediğin kimsenin mekanına konulur ise kısa zamanda kalbi yumuşar ve sana karşı sevecen merhametli bir kimse olur.

Eğer bir kimsenin gönül muhabbet haceti olsa karşısındaki kimsedende beklediği sevgi ve muhabbeti karşılığını alamazsa, Pazar günü muhabbete ait bir saatte şeker veya çikolata gibi yenilen bir tatlının üzerine ”Sübhaneke la-ilahe illa ente Ya Rabbe külli şey-in ve Varisehü ve Razikahü ve Rahimehü” 121 defa okuyup aşık olmasını istediğiniz kimseye yedirilirse en kısa zamanda beklediğinden daha çok sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Çok Sevmesi İçin Aşk Duası

Allah’ın Mücib ismi şerifi ismi azamdır. Mücib demek Cenabı Mevlanın kulunun dualarına cevap vermesi icabet etmesi demektir. Sevgi muhabbet aile geçimsizlikleri olan veya sevdiğinizin sizi çok sevmesi için bu ismi bol bol zikretmeye devam ettikleri takdirde dilekleri daha çabuk kabul olacak ve muratlarına daha çavuk kavuşacaklardır.

Sevgiliye Kavuşmak İçin

Sevdiği bir kimse ile arası açılan yada ayrılan bir kimse boy adbesti alıp temiz bir elbise giyip temiz ve tenha bir mahalde araya dünya kelamı karıştırmadan dörtyüz altmış defa aşağıda gelen ayeti okumaya ve buna birkaç gün devam ederse sevdiği kimseye kavuşur.

Ve man kaderullahe hakka kadrihi vel erdu cemian kabdatühü yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih sübhünehu ve teala amma yüşrikün.

Sevdiğiniz İnsana Güzel Görünmek İçin

Özel hazırladığımız azimeti muhabbete dair eşref bir saatte yazıp, sağ solda taşıyan kimse herkesin gözüne çok şirin ve sevimli görünür. Eğer talep edilen kimsenin ismi azimete ilave edilirse özellikle o kişinin de gözüne sevimli ve tatlı görünür.

Temiz kalp ve sıdkı hulüs ile her gece en azından Cuma günleri bin defa Ya Allah ismi celalini zikretmeye devam eden kimseler herkes tarafından sevilip sayılırlar.

Sevgilinin Saçına Okunacak Dua

Sevdiğin bir kimsenin yada eşinin sana daha çok bağlanmasını, aradaki sevgi muhabbet aşk ve hasretin artmasını istiyorsan talep ettiğin kişinin saçının bir teline yirmi sekiz defa duayı muhabbete ait bir saatte güzel kokulu bir tütsü yakarak oku be kırk gün yanında taşıdıktan sonra niyetini söyleyip yak. Hakkında bu terkibi uyguladığın kişinin sana karşı, muhabbet ve aşkının arttığını görürsün.

Kendini Sevdirmek İçin

Seni sevmesini istediğin kimsenin adı ile birlikte tılsım harfleri ile muhabbete ait bir saatte yazarak niyetini söyle akar suya atıver. Sevdiğin en yakın zamanda sana aşık olacak seni sevecek ve büyük bir aşkla sana bağlanacaktır. Bu bağlılık çok büyük olacakki senden hiç ayrılmayacak.

En tesirli ve denenmiş aşk duaları